Historie


Badmintonklubben Ram og Hop

 


 


 


 


    


 Historie


 


Forløberen til Ram og Hop startede en søndag før jul 1996, hvor jeg - den første formand (Mette Hougård) - havde lyst til at genoptage mit badmintonspil, og jeg manglede nogen at spille med her på Østerbro. Jeg satte en annonce i Søndagsavisen, hvor jeg efterlyste friske medspillere. Jeg fik en 8-10 henvendelser og vi mødtes alle på Park Café på Østerbro en hverdagsaften, med en fjerbold i hånden .


Vi begyndte at spille hver søndag eftermiddag i Svanemøllehallen, vi bestilte baner fra gang til gang, svarende til det antal spillere der meldte sig til næste søndag. Det var bindende at have tilmeldt sig, både af hensyn til betaling af banerne, og også af hensyn til sine medspillere. 


Jeg tilbød at varetage det praktiske omkring annoncering efter nye spillere, banefordeling, samling på "tropperne" m.m. Det synes spillerne var fint.


Mit udgangspunkt med idéen var, at vi skulle være en klub for alle, der foruden at spille badminton, også skulle satse på det sociale og det sjove i at være sammen i form af hygge og forskellige arrangementer, som jeg gerne påtog mig at arrangere. Jeg havde et ønske om at adskille mig fra de etablerede klubber, som spiller på et højt og mere alvorligt plan, med mange regler og betingelser... så som adgangsbegrænsninger, spilleniveau m.m. Det skulle som sagt være en åben klub for alle.


Vi startede ca. 8 spillere og steg langsomt i antal. Sådan spillede vi i 3 års tid og kom til sidst op på 16 spillere. (Naturligvis med ind- og udskiftning af spillere på de 3 år.)


Da det efterhånden blev lidt problematisk at håndtere banebestilling og opkrævning for betaling af dem, begyndte jeg i oktober 1999 at indhente og læse diverse informationsmateriale fra kommunen og biblioteket, for at undersøge mulighederne for at få kommunalt tilskud til klubben. En af betingelsene var at jeg skulle oplyse navne og cpr.nr. på 20 spillere.


Vi måtte have medlems tallet op på over 20 spillere, hvilket betød flere annoncer i Søndagsavisen.


Da vi så nåede målet på 20 personer, blev oplysningerne fremsendt til kommunen, hvorefter jeg modtog et ansøgningsskema til etablering af en Folkeoplysende kreds.


I ansøgningsskemaet fremgår det, at en forening skulle etableres og en bestyrelsen nedsættes. Der skulle fremsendes bestyrelses-sammensætning, vedtægter, beskrivelse af kredsens formål og aktivitetsplan m.m.


Endelig skulle vores nye forening jo have et navn, som også skulle medsendes ansøgningen.


Blandt forslagene blev mit foretrukket og klubben fik navnet: Ram og Hop.


Og Jubiii....Den 15. marts 2000 fik vi endelig besked fra kommunen, at vi var blevet godkendt som Folkeoplysende kreds.  Dermed fik vi "grønt lys" om vederlagsfri benyttelse af de ansøgte baner i Svanemøllehallen. Nu var det så op til Svanemøllehallen at finde de faste baner til os.


Den 17. maj 2000 informerede Svanemøllehallen os om, at vi var tildelt baner pr. 1. august 2000 og et år frem. Banerne skulle herefter søges om hvert år.


Min vision var nu gået i opfyldelse.


Med venlig hilsen


Mette Hougård


Formand 1996 - 2003